Elektřina

Elektřina je jev, který je spojený s nerovnovážným rozložením elektrického náboje v systému. Statický náboj vede ke vzniku statické elektřiny, zatímco pohybující se náboj, např. elektrony vedené měděným drátem v elektrickém obvodu, vytváří elektrický proud. Velikost nerovnováhy způsobující proud se nazývá rozdílem potenciálů neboli napětím a měří se ve voltech. Velikost proudu se udává v ampérech. Pohybující se elektrický náboj je spojen se vznikem magnetického pole a elektromagnetického záření. Elektřina se vyrábí v bateriích (akumulátorech) a elektrických generátorech přeměnou chemické, jaderné či jiné energie na elektrickou. Elektřina je běžná i v přírodě při předávání vzruchů např. mezi svaly a nervy.